bohran@tabriz.ir
 محتوای 3

 
 محتوای 3

مدیریت بحران شهرداری تبریز در راستای جلب مشارکت های ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای مردمی، اقدام به انعقاد تفاهم نامه های محلی، ملی و بین المللی نموده است. هدف از انعقاد این تفاهم نامه ها افزایش ارتباطات فی مابین در زمینه های مربوطه و بهره مندی از ظرفیت ها و توانایی های متقابل در جهت افزایش آگاهی و آمادگی در مقابله با حوادث طبیعی می باشد."تدوین دستور العمل تشکیل گروه مدیریت بحران در مدارس تبریز "طرح مدرسه آماده
امضای تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان


امضاي تفاهم نامه همكاري شهرداري تبريز با جمعيت هلال احمر استان آذربايجان شرقي

امضاي تفاهم نامه همكاري شهرداري تبريز با تشكل غيردولتي سبز انديشان تبريز


امضاي تفاهم نامه همكاري في مابين شهرداري تبريز و سازمان هواشناسي استان

عقد تفاهم نامه با مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري نهاد رياست جمهوري  
در زمينه توسعه فناوري هاي نوين پيش آگاهي از خطر زلزله در استان آذربايجان شرقي

امضاي تفاهم نامه همكاري با موسسه UNOCHA و آژانس توسعه و همكاري سوئيس  در زمينه ظرفيت سازي مديريت بحران

امضاي تفاهم نامه همكاري با مركز مديريت جامع ريسك در كشور سوئيس
 (GRF)


عضویت كلان شهر تبريز در کمپین شهرهای آماده جهاناهداف عضويت در كمپين شهرهاي آماده جهان
  • همكاري در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي
  •  تبادل دانش و اطلاعات و انتقال تجربيات
  • استفاده از نظرات و روش هاي متخصصين بين المللي در جهت مقاوم‌سازي کلان شهر تبریز در برابر انواع حوادث طبیعی 
ارتباط با ما