bohran@tabriz.ir
 

 
 

تاریخچه تشکیل مدیریت بحران شهرداری تبریز

            با توجه به افزایش وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه در کلانشهر تبریز و نیاز به پاسخ گویی مناسب به این تهدیدات در حوزه شهری و بر اساس چهار مرحله مدیریت بحران شامل پیشگیری ، آمادگی، مقابله و بازسازی؛ مدیریت بحران شهرداری تبریز در سال 1381 شروع به کار نمود و بعلت گسترده بودن فعالیت های انجام گرفته و لزوم ارتقاء در طی سنوات گذشته فعالیت های متعددی را در امر مدیریت بحران انجام داده است که برخی از آنها در ذیل توضیح داده می شود :

1-    برگزاری آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی

2-    احداث سالن های چند منظوره بحران در سطح مناطق 10 گانه شهرداری تبریز

3-    احداث و تجهیز پارکهای اسکان موقت از جمله احداث و تجهیز پارک عباس میرزا

4-    برگزاری همایش ها و کنفرانس های بین المللی و ملی با موضوع مدیریت بحران

5-    احداث دفاتر مدیریت بحران در مناطق 10 گانه شهرداری تبریز

6-    خرید تجهیزات وسایل مورد نیاز مدیریت بحران

7-    هماهنگی و همکاری نزدیک با سازمان و ارگان های دخیل در امر مدیریت بحران

8-    احداث پد هلیکوپتر در مناطق 10 گانه شهرداری تبریز

9-    انجام مطالعات و طراحی مرکز فرماندهی بحران

در حال حاضر نیز این مدیریت با بهره گیری از کارشناسان متخصص در زمینه های مختلف از جمله جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، ژئوموروفولوژی در برنامه ریزی محیطی، مدیریت مخاطرات طبیعی و مدیریت شهری و سایر رشته های مرتبط سعی دارد فعالیت های خود را جهت پیشگیری و کاهش ریسک سوانح طبیعی بصورت علمی و اصولی توسعه دهد و همچنین به عنوان دبیرخانه مدیران بحران کلان شهر های کشور از تجارب سایر کلانشهرها در این زمینه نیز استفاده می نماید. ضمناً تجارب بدست آمده خود را به سایر کلانشهرها و شهرهای معین در موضوعات مختلف مدیریت بحران ارائه می نماید.

 
ارتباط با ما