bohran@tabriz.ir
تاریخ : پنجشنبه 30 شهريور 1396     |     کد : 1369

کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال

در سال 1390 شهرداری کلانشهر تبریز با همکاری دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی کشور و نیز با همکاری سازمان ها، نهادها و ارگان های دولتی موفق گردید که اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال را در سطح بالایی برگزار نماید.

مقدمه 

پس از شروع فعالیت مدیریت بحران شهرداری تبریز از سال 1386 با حمایت شهردار محترم تبریز و انجام پروژه ها و طرح های مختلف در زمینه کاهش ریسک سوانح بخصوص زلزله و سیل در کلان شهر تبریز به دلیل آسیب پذیری آن در برابر حوادث مختلف به خصوص خطر زلزله، در سال 1390 شهرداری کلانشهر تبریز با همکاری دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی کشور و نیز با همکاری سازمان ها، نهادها و ارگان های دولتی موفق گردید که اولین کنفرانس بین المللی  ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های  فعال را در سطح بالایی برگزار نماید. کسب موفقیت حاصله در برگزاری این کنفرانس در سال گذشته و همچنین وقوع زلزله 2/6 ریشتری در مورخه 21/5/1391 با بیش از 4000 پس لرزه در منطقه ارسباران در استان آذربایجانشرقی و لزوم توجه بیشتر به بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری بخصوص در مناطق زلزله خیز، شهرداری کلانشهر تبریز را بر آن داشت تا تصمیم به برگزاری اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال در مورخه 3-2 اسفند ماه 1391 در شهر تبریز نماید. معرفی اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال

مهندسي زلزله از رشته هاي نوين علوم مهندسي است كه طي 50 سال گذشته توسعه زيادي يافته است. تحقيقات ارزنده اي در اين زمينه به ويژه در كشورهاي لرزه خيز جهان از جمله آمريكا و ژاپن طي پنج دهه اخير صورت گرفته است. سازه ها، سدها، نيروگاهها ، پل ها، تونل ها، و غيره را چگونه بسازيم كه زمين لرزه هاي شديد را در مناطق زلزله خيز تحمل كنند. جواب اين پرسش موضوع مورد بحث مهندسي زلزله است. اولين كنفرانس مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي در مجاورت گسل هاي فعال به ابتكار شهرداري كلانشهر تبريز در شهريور ماه 1390 با مشاركت اساتيد و متخصصان برجسته از چهار گوشه گيتي در شهر تاريخي و زيباي تبريز برگزار گرديد، كه پي آمد آن تجديد نظر در آئين نامه 2800 در شهرهايي مي باشد كه در مجاورت گسل ها قرار دارند و شهر تبريز هم درست در امتداد گسل لرزه خيز شمالي تبريز قرار دارد كه در طول تاريخ زمين لرزه هاي سهمگيني را تجربه كرده است.

زمين لرزه هاي 11 گوست تا 17 نوامبر 2012 كه به صورت گروهي با پسلرزه هاي فراوان در منطقه ورزقان- اهر اتفاق افتاد،  زنگ خطر جدي مي باشد كه امروز شهرهاي مجاور گسل هاي فعال از جمله تبريز را تهديد مي كند كه مي توان با بكارگيري تمهيدات خاص و مقاوم سازي سازه هاي كليدي و سازه هاي در دست احداث تا حدودي از وقوع فاجعه هاي زيان بار جلوگيري به عمل آورد. اكثر آئين نامه هاي زلزله تنها نيروهاي ناشي از زلزله را به صورت تعدادي نيروي معادل استاتيكي در نظر مي گيرند. مقررات آئين نامه ها بسيار كلي بوده و تصميم گيري در اين زمينه و بسياري از نكات به عهده مجري و مهندس طراح گذاشته مي شود. بنابراين بايد رفتار سازه ها در برابر زمين لرزه هاي بزرگ را مورد تاكيد قرار داد. مهندس و طراح ساختمان بايد قادر باشد رفتار سازه ها را در زمان وقوع زلزله درك كند و علل و مكانيسم زلزله را بداند، نقشه ريز پهنه بندي لرزه اي شهر را در رابطه با نوع سازه ها و در رابطه با مكان و سايت سازه ها از نظر دور ندارد.

 

اهداف برگزاری کنفرانس

زمین لرزه یک امر طبیعی و اجتناب ناپذیر است که همواره موجب ویرانی ها و مرگ و میر بسیاری در شهرهای لرزه خیز شده است، لذا جهت ارتقاء سطح آگاهی مهندسین و متخصصین این کنفرانس با حمایت مالی شهرداری کلان شهر تبریز و پشتیبانی علمی اساتید و بزرگان علمی دانشگاه های معتبر در ٢ و ٣ اسفند ماه سال ١٣٩١ در شهر تاریخی تبریز برگزار می شود. از اهداف عالیه کنفرانس می توان به موارد زیر اشاره نمود


١- برنامه ریزی های ناحیه ای، منطقه ای و ملی در زمینه ساخت و ساز در مناطق زلزله خیز

٢- بهینه سازی سازه ها به منظور کاهش هزینه ها

3- مقاوم سازی سازه ها برای کاهش خطرات ناشی از زمین لرزه

4- بازنگری ایین نامه های طراحی و لزوم سیاست گذاری های نوین

لذا در برنامه ریزی این کنفرانس از زمینه های تخصصی مرتبط با امر ساخت و ساز در نظر گرفته شده است که نهایتا می تواند سرآغاز برنامه ریزی های منطقه ای و ایمن گردد. 


محور های کنفرانس

     1- ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها

2- ترمیم، نوسازی و مقاوم سازی سازه ها

3- بهسازی و مقاوم سازی سازه های تاریخی و فرسوده شهری در مقابل زمین لرزه ها

4- ژئوتکنیک لرزه ای و مطالعه رفتار گسل های فعال

5- شریان های حیاتی

6- سازه های غیر ساختمانی و صنعتی

7- آنالیز خطر و مدیریت بحران

8- کاربرد فن آوری های نوین در مهندسی زلزله


PDF چاپ چاپ