bohran@tabriz.ir
تاریخ : يکشنبه 15 اسفند 1395     |     کد : 1272

با همکاری مدیریت بحران و منطقه چهار

کارگاه آموزشی کمک های اولیه و امداد و نجات دانشگاه فرهنگیان

کارگاه آموزشی کمک های اولیه و امداد و نجات با مشارکت مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 و مدیریت بحران شهرداری تبریز در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران؛ در راستای توسعه آموزش های شهروندی و نیز ارتقای آمادگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در زمينه مقابله با حوادث و سوانح طبيعی و غير طبيعی، کارگاه آموزشی کمک های اولیه و امداد و نجات با مشارکت مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 ومدیریت بحران شهرداری تبریز برگزار شد.

PDF چاپ چاپ