bohran@tabriz.ir
 محتوای 3

 
 آموزش شهروندی
کلاس های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر برگزار می شود

کلاس های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر برگزار می شود

با هدف افزایش آمادگی دانش آموزان در برابر حوادث طبیعی، کلاس های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر برگزار می شود
سه شنبه ششم آذر 1397
آغاز دوره های پائیزی مدیریت بحران در فرهنگسراهای سطح شهر

آغاز دوره های پائیزی مدیریت بحران در فرهنگسراهای سطح شهر

دوره های آموزش شهروندی مدیریت بحران در فرهنگسراهای سطح شهر برگزار می شود.
شنبه بیست و یکم مهر 1397
تداوم برگزاری دوره های آموزش شهروندی مدیریت بحران

تداوم برگزاری دوره های آموزش شهروندی مدیریت بحران

کارگاه آموزشی ایمنی و مدیریت بحران در فرهنگسرای آنا برگزار شد.
چهارشنبه بیست و چهارم مرداد 1397
با هدف افزایش آمادگی شهروندان در مواقع بحرانی

با هدف افزایش آمادگی شهروندان در مواقع بحرانی

دوره های آموزش شهروندی مدیریت بحران در فرهنگسراهای سطح شهر برگزار می شود.
دوشنبه بیست و دوم مرداد 1397
تداوم برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر

تداوم برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران در مدارس سطح شهر

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع ایمنی در برابر حوادث در دبیرستان فرزانگان برگزار شد
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
با هدف افزایش آمادگی دانش آموزان، کلاس های آموزشی مدیریت بحران و کمک های اولیه در مدارس برگزار می شود

با هدف افزایش آمادگی دانش آموزان، کلاس های آموزشی مدیریت بحران و کمک های اولیه در مدارس برگزار می شو ...

به منظور افزایش آگاهی و آمادگی دانش آموزان، کلاس آموزشی با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در برابر زلزله برگزار شد.
شنبه بیست و یکم بهمن 1396
آرشیو
 
ارتباط با ما