محتوای 3

 
 آموزش شهروندی
کارگاه آموزشی فرهنگسرای گلریز با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای گلریز با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای گلریز برگزار شد.
شنبه بیست و هفتم آبان 1396
کارگاه آموزشی فرهنگسرای المهدی با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای المهدی با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای المهدی برگزار شد.
چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1396
کارگاه آموزشی فرهنگسرای معراج با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای معراج با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای معراج برگزار شد.
سه شنبه شانزدهم آبان 1396
آغاز دوره های آموزش همگانی مدیریت بحران در مساجد سطح شهر

آغاز دوره های آموزش همگانی مدیریت بحران در مساجد سطح شهر

دوره های آموزش همگانی مدیریت بحران با موضوعات آمادگی در برابر حوادث طبیعی و ایمنی در منازل به همت واحد فرهنگی مدیریت بحران در مساجد سطح شهر برگزار می گردد.
شنبه سیزدهم آبان 1396
کارگاه آموزشی فرهنگسرای کوثر با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای کوثر با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای کوثر برگزار شد
شنبه سیزدهم آبان 1396
دوره های آموزشی مدیریت بحران در فرهنگسراها برگزار شد

دوره های آموزشی مدیریت بحران در فرهنگسراها برگزار شد

در راستای بخش آموزشی جشنواره تابستانی محلات تبریز، مدیریت بحران شهرداری تبریز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه بانوان نمود.
چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1396
آرشیو