محتوای 3

 
 آموزش شهروندی
مسابقه نقاشی با موضوع زلزله در دبستان مهر فلق

مسابقه نقاشی با موضوع زلزله در دبستان مهر فلق

به مناسبت گرامیداشت 5 دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، مدیریت بحران شهرداری تبریز اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی ویژه دانش آموزان نمود.
سه شنبه پنجم دي 1396
کارگاه آموزشی خانه سلامت شهید عبدالهی با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی خانه سلامت شهید عبدالهی با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در خانه سلامت شهید عبدالهی برگزار شد.
پنجشنبه دوم آذر 1396
کارگاه آموزشی فرهنگسرای فرشته با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای فرشته با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای فرشته برگزار شد.
پنجشنبه دوم آذر 1396
کارگاه آموزشی فرهنگسرای گلریز با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای گلریز با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای گلریز برگزار شد.
شنبه بیست و هفتم آبان 1396
کارگاه آموزشی فرهنگسرای المهدی با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای المهدی با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای المهدی برگزار شد.
چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1396
کارگاه آموزشی فرهنگسرای معراج با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی فرهنگسرای معراج با موضوع ایمنی در منزل

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با موضوع کمک های اولیه و ایمنی در منزل توسط کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز در فرهنگسرای معراج برگزار شد.
سه شنبه شانزدهم آبان 1396
آرشیو