bohran@tabriz.ir
 محتوای 3

 
 آموزش تخصصی
برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی

برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی

دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
پنجشنبه پانزدهم آذر 1397
برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرسازی، فنی و عمرانی و خدمات شهری منطقه 9

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرسازی، فنی و عمرانی و خدمات شهر ...

در راستای ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
چهارشنبه هفتم آذر 1397
کارگاه آموزش بهسازی و ایمن سازی فضاهای باز، عمومی، سبز و معابر ترافیکی برگزار شد

کارگاه آموزش بهسازی و ایمن سازی فضاهای باز، عمومی، سبز و معابر ترافیکی برگزار شد

به همت مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری شهرداری منطقه 2، کارگاه آموزشی تخصصی بهسازی و ایمن سازی فضاهای باز، عمومی، سبز و معابر ترافیکی ویژه کارشناسان منطقه 2 برگزار شد.
يکشنبه ششم آبان 1397
تداوم برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران

تداوم برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران

کارگاه تخصصی ایمن سازی فضاهای باز ، عمومی ، سبز و معابر ترافیکی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 3 برگزار شد.
سه شنبه یکم آبان 1397
دومین جلسه از کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 10 برگزار شد.

دومین جلسه از کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 10 برگزار شد.

در ادامه برگزاری کارگاه های تخصصی درون سازمانی مدیریت بحران، دومین جلسه از کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت و هدایت رواناب های سطحی در محل فرهنگسرای ارم برگزار شد.
پنجشنبه نوزدهم مهر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با آیین نامه 2800 زلزله

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با آیین نامه 2800 زلزله

در ادامه برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران، کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان "آیین نامه 2800 زلزله" ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 4 برگزار گردید.
چهارشنبه هیجدهم مهر 1397
آرشیو
 
ارتباط با ما