bohran@tabriz.ir
 محتوای 3

 
 آموزش تخصصی
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و مدیریت بحران"

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و مدیریت بحران"

در ادامه برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران، کارگاه تخصصی معماری شهری و مدیریت بحران در جمع کارشناسان شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان خدمات شهری، فنی و عمرانی و فضای سبز منطقه 8

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان خدمات شهری، فنی و عمرانی و فضای س ...

در راستای ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 8 برگزار شد.
سه شنبه بیستم شهريور 1397
برگزاری کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله در شهرداری منطقه 6

برگزاری کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله در شهرداری منطقه 6

در ادامه برگزاری دوره های آموزش تخصصی مدیریت بحران، کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 6 برگزار شد.
چهارشنبه هفتم شهريور 1397
برگزاری دومین کارگاه تخصصی معماری شهری و مدیریت بحران ویژه کارشناسان منطقه 4

برگزاری دومین کارگاه تخصصی معماری شهری و مدیریت بحران ویژه کارشناسان منطقه 4

دومین کارگاه تخصصی معماری شهری و مدیریت بحران ویژه کارشناسان شهرسازی و عمرانی منطقه 4 برگزار شد.
پنجشنبه یکم شهريور 1397
برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی

برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی

دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 3 برگزار شد.
دوشنبه بیست و نهم مرداد 1397
برگزاری کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله در شهرداری منطقه 5

برگزاری کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله در شهرداری منطقه 5

کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله با همکاری مدیریت بحران، مرکز آموزش شهرداری و منطقه 5 برگزار شد.
پنجشنبه بیست و پنجم مرداد 1397
آرشیو
 
ارتباط با ما