آموزش تخصصی
سومین گارگاه آموزشی مقاوم سازی برگزار شد

سومین گارگاه آموزشی مقاوم سازی برگزار شد

سومین گروه از کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز در کارگاه آموزشی مقاوم سازی شرکت کردند.
سه شنبه هفدهم مرداد 1396
دومین دوره کارگاه های آموزشی مقاوم سازی

دومین دوره کارگاه های آموزشی مقاوم سازی

آغاز دومین دوره کارگاه های آموزشی مقاوم سازی ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز
چهارشنبه چهارم مرداد 1396
کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله برگزار شد

کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله برگزار ...

کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز برگزار شد.
سه شنبه بیست و هفتم تير 1396
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران ویژ ...

دوره های تخصصی مقاوم سازی ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز در مرکز آموزش این مدیریت آغاز شد.
چهارشنبه بیست و یکم تير 1396
ثبت نام دوره های تخصصی ویژه معاونین و کارشناسان معاونت های عمرانی و شهرسازی شهرداری تبریز

ثبت نام دوره های تخصصی ویژه معاونین و کا ...

به منظور ارتقای آگاهی همکاران محترم، مدیریت بحران شهرداری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی می نماید.
سه شنبه دوم خرداد 1396
کارگاه آموزشی مقاوم سازی پل ها و ابنیه شهری برگزارشد

کارگاه آموزشی مقاوم سازی پل ها و ابنیه ش ...

کارگاه آموزشی مقاوم سازی پلها و ابنیه شهری به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز برگزارشد .
يکشنبه دهم بهمن 1395
آرشیو