bohran@tabriz.ir
 محتوای 3

 
 آموزش تخصصی
تداوم برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران

تداوم برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران

کارگاه تخصصی ایمن سازی فضاهای باز ، عمومی ، سبز و معابر ترافیکی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 3 برگزار شد.
سه شنبه یکم آبان 1397
دومین جلسه از کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 10 برگزار شد.

دومین جلسه از کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 10 برگزار شد.

در ادامه برگزاری کارگاه های تخصصی درون سازمانی مدیریت بحران، دومین جلسه از کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت و هدایت رواناب های سطحی در محل فرهنگسرای ارم برگزار شد.
پنجشنبه نوزدهم مهر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با آیین نامه 2800 زلزله

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با آیین نامه 2800 زلزله

در ادامه برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران، کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان "آیین نامه 2800 زلزله" ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 4 برگزار گردید.
چهارشنبه هیجدهم مهر 1397
برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت روان آب های سطحی ویژه کارشناسان منطقه 10

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت روان آب های سطحی ویژه کارشناسان منطقه 10

با توجه به شروع فصل بارندگی و در راستای ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 10 برگزار شد.
چهارشنبه یازدهم مهر 1397
برگزاری دومین کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و مدیریت بحران" ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 9

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و مدیریت بحران" ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 9

در ادامه برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران، دومین کارگاه تخصصی معماری شهری و مدیریت بحران در جمع کارشناسان شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
پنجشنبه پنجم مهر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و مدیریت بحران"

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی "معماری شهری و مدیریت بحران"

در ادامه برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران، کارگاه تخصصی معماری شهری و مدیریت بحران در جمع کارشناسان شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
آرشیو
 
ارتباط با ما