bohran@tabriz.ir
 محتوای 3

 
 آموزش تخصصی
برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت روان آب های سطحی ویژه کارشناسان منطقه 4

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت روان آب های سطحی ویژه کارشناسان منطقه 4

در راستای ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 4 برگزار شد.
شنبه ششم بهمن 1397
کارگاه ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران در تبریز برگزار شد

کارگاه ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران در تبریز برگزار شد

کارگاه ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران با نگاه ویژه به زلزله کلانشهر تبریز برگزار شد.
يکشنبه نهم دي 1397
برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی

برگزاری دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی

دومین کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
پنجشنبه پانزدهم آذر 1397
برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرسازی، فنی و عمرانی و خدمات شهری منطقه 9

برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرسازی، فنی و عمرانی و خدمات شهر ...

در راستای ارتقای آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در شهرداری تبریز، کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 9 برگزار شد.
چهارشنبه هفتم آذر 1397
کارگاه آموزش بهسازی و ایمن سازی فضاهای باز، عمومی، سبز و معابر ترافیکی برگزار شد

کارگاه آموزش بهسازی و ایمن سازی فضاهای باز، عمومی، سبز و معابر ترافیکی برگزار شد

به همت مدیریت بحران شهرداری تبریز و با همکاری شهرداری منطقه 2، کارگاه آموزشی تخصصی بهسازی و ایمن سازی فضاهای باز، عمومی، سبز و معابر ترافیکی ویژه کارشناسان منطقه 2 برگزار شد.
يکشنبه ششم آبان 1397
تداوم برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران

تداوم برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی مدیریت بحران

کارگاه تخصصی ایمن سازی فضاهای باز ، عمومی ، سبز و معابر ترافیکی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 3 برگزار شد.
سه شنبه یکم آبان 1397
آرشیو Print RSS
 
ارتباط با ما