bohran@tabriz.ir
تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 1397     |     کد : 1730

توسط مدیریت بحران شهرداری تبریز

دومین جلسه از کارگاه تخصصی مدیریت و هدایت رواناب های سطحی ویژه کارشناسان شهرداری منطقه 10 برگزار شد.

در ادامه برگزاری کارگاه های تخصصی درون سازمانی مدیریت بحران، دومین جلسه از کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت و هدایت رواناب های سطحی در محل فرهنگسرای ارم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز در ادامه برگزاری کارگاه های تخصصی درون سازمانی مدیریت بحران، دومین جلسه از کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت و هدایت رواناب های سطحی در محل فرهنگسرای ارم برگزار شد.
در این کارگاه تخصصی و در ادامه موضوعات مطرح شده در جلسه اول، رویکردهای نوین مدیریت کمیت و کیفیت رواناب های سطحی از جمله ایجاد چاهک های جذبی، ایجاد جوی باغچه ها، ایجاد ترانشه های نفوذ، احداث باغچه های باران زاد و احداث تالاب های مصنوعی برای حاضرین تشریح شد.
همچنین در ادامه این دوره آموزشی، مباحث مربوط به روش های هدایت و جمع آوری آب های سطحی، رواناب های درون شهری و برون شهری، آشنایی با نحوه طراحی و بهره برداری از تاسیسات آشغالگیر و رسوبگیر توضیح داده شد. در پایان این کارگاه دو روزه مراحل مختلف مدیریت ریسک و بحران در سیلاب و همچنین روش های پیشگیری و کاهش خسارات سیل و انواع مقاوم سازی ها در برابر سیل مطرح شدند.
شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با همکاری مدیریت بحران شهرداری تبریز، مدیریت بحران منطقه 10 و مرکز آموزش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز به مدت دو روز در فرهنگسرای ارم برگزار گردید.


میر امید ناصر