آخرین اخبار
شنبه بیست و ششم اسفند 1396
پنجشنبه هفدهم اسفند 1396
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396
دوشنبه چهاردهم اسفند 1396
چهارشنبه نهم اسفند 1396
آرشیو
 
 آرشیوهمایش
کلمه کلیدی
:
از
تا

کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال

در سال 1390 شهرداری کلانشهر تبریز با همکاری دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی کشور و نیز با همکاری سازمان ها، نهادها و ارگان های دولتی موفق گردید که اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال را در سطح بالایی برگزار نماید.
پنجشنبه 30 شهريور 1396

با همکاری مدیریت بحران شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز

اولین همایش مدیریت بحران زلزله در کلانشهر تبریز برگزارشد

با همکاری مدیریت بحران شهرداری تبریز و انجمن های علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز اولین همایش مدیریت بحران زلزله در کلانشهر تبریز برگزارشد.
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393