آخرین اخبار
کارگاه مدیریت بحران ویژه ائمه جماعات و روحانیون شهرداری تبریز

کارگاه مدیریت بحران ویژه ائمه جماعات و روحانیون شهرداری تبریز

پنجشنبه چهاردهم دي 1396
دوره تخصصی مدیریت بحران برای پرسنل آموزش و پروش

دوره تخصصی مدیریت بحران برای پرسنل آموزش و پروش

پنجشنبه چهاردهم دي 1396
سه شنبه پنجم دي 1396
سه شنبه پنجم دي 1396
سه شنبه پنجم دي 1396
آرشیو
 
 آرشیوانتشارات
کلمه کلیدی
:
از
تا

راهکار های اصلی کاهش ریسک سوانح در شهرهای بزرگ

نام کتاب: راهکار های اصلی کاهش ریسک سوانح در شهرهای بزرگ
سه شنبه 28 شهريور 1396

استاندارد های طراحی و ساخت پد هلیکوپتر

نام کتاب: استاندارد های طراحی و ساخت پد هلیکوپتر در محیط های شهری
سه شنبه 28 شهريور 1396

ماجرای عمو زلزله و سگ شگفت انگیز

نام کتاب: ماجرای عمو زلزله و سگ شگفت انگیز
سه شنبه 28 شهريور 1396

راهنمای امداد، نجات و آوار برداری

نام کتاب: راهنمای امداد، نجات و آوار برداری
سه شنبه 28 شهريور 1396

آسیب پذیری و ارزیابی ریسک

نام کتاب: آسیب پذیری و ارزیابی ریسک
سه شنبه 28 شهريور 1396

نام کتاب: آنچه باید از زلزله بدانیم

نام کتاب: آنچه باید از زلزله بدانیم
سه شنبه 28 شهريور 1396