محتوای 3
 
  ماجرای عمو زلزله و سگ شگفت انگیز

نام کتاب: ماجرای عمو زلزله و سگ شگفت انگیز

ناشر: مدیریت بحران شهرداری تبریز

ترجمه و تنظیم: سعید ایمانی، وحید سمیعی زنوزیان

چاپ: بهمن ماه 1391

شمارگان: 1000 جلد

شابک: 978.964.04.5545.6


ویرایش شده توسط test test