محتوای 3
 
  راهکار های اصلی کاهش ریسک سوانح در شهرهای بزرگ

نام کتاب: راهکار های اصلی کاهش ریسک سوانح در شهرهای بزرگ

ناشر: مدیریت بحران شهرداری تبریز

تدوین و ترجمه: مسعود حسن نژاد، سعید ایمانی

چاپ: اسفند ماه 1393

شمارگان: 1000 جلد

شابک: 978.964.517.536.6

دانلود فایل PDF با لینک مستقیم 

ویرایش شده توسط test test