محتوای 3
 
  راهنمای امداد، نجات و آوار برداری

نام کتاب: راهنمای امداد، نجات و آوار برداری

ناشر: مدیریت بحران شهرداری تبریز

تدوین و گردآوری: مسعود حسن نژاد، سعید ایمانی، میر عیسی حسینی

چاپ:

شمارگان:

شابک:

دانلود فایل PDF با لینک مستقیم


 

ویرایش شده توسط test test