محتوای 3
 
  آسیب پذیری و ارزیابی ریسک

نام کتاب: آسیب پذیری و ارزیابی ریسک

ناشر: مدیریت بحران شهرداری تبریز

ترجمه و تنظیم: مسعود حسن نژاد، سعید ایمانی، خلیل ولی زاده کامران

چاپ:

شمارگان:

شابک:

دانلود فایل PDF با لینک مستقیم

 

ویرایش شده توسط test test