محتوای 3

 
 آموزش تخصصی
کارگاه تخصصی مدیریت بحران ویژه مربیان مراکز فرهنگی شهرداری تبریز

کارگاه تخصصی مدیریت بحران ویژه مربیان مراکز فرهنگی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز با هماهنگی های بعمل آمده با معاونت فرهنگی شهرداری، کارگاه تخصصی مدیریت بحران و آمادگی در برابر حوادث طبیعی ویژه مربیان مراکز فرهنگی شهرداری تبریز برگزار گردید.
سه شنبه بیست و سوم آبان 1396
سومین گارگاه آموزشی مقاوم سازی برگزار شد

سومین گارگاه آموزشی مقاوم سازی برگزار شد

سومین گروه از کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز در کارگاه آموزشی مقاوم سازی شرکت کردند.
سه شنبه هفدهم مرداد 1396
دومین دوره کارگاه های آموزشی مقاوم سازی

دومین دوره کارگاه های آموزشی مقاوم سازی

آغاز دومین دوره کارگاه های آموزشی مقاوم سازی ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز
چهارشنبه چهارم مرداد 1396
کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله برگزار شد

کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله برگزار شد

کارگاه تخصصی آیین نامه 2800 زلزله ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز برگزار شد.
سه شنبه بیست و هفتم تير 1396
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز

دوره های تخصصی مقاوم سازی ویژه کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری تبریز در مرکز آموزش این مدیریت آغاز شد.
چهارشنبه بیست و یکم تير 1396
ثبت نام دوره های تخصصی ویژه معاونین و کارشناسان معاونت های عمرانی و شهرسازی شهرداری تبریز

ثبت نام دوره های تخصصی ویژه معاونین و کارشناسان معاونت های عمرانی و شهرسازی شهرداری تبریز

به منظور ارتقای آگاهی همکاران محترم، مدیریت بحران شهرداری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی می نماید.
سه شنبه دوم خرداد 1396
آرشیو