برگزاری دوره آموزش شهروندی در پارک بانوان باغمیشه منطقه 5

عنوان دوره: آمادگی در برابر زلزله
 
مکان دوره: پارک بانوان باغمیشه

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/4

مخاطبین: شهروندانعنوان دوره: امداد و نجات و کمک های اولیه

مکان دوره: پارک بانوان باغمیشه

تاریخ برگزاری دوره: 1392/6/5

مخاطبین: شهروندان

ویرایش شده توسط test test