مدیر عامل صفحه داخلی
 
 پیوندها
 
 پدهلیکوپتر الغدیر

پدهلیکوپتر الغدیر

سال تاسیس : 1393

مدیریت اجرایی: منطقه 4 شهرداری تبریز

ابعاد : 40*50 متر

آدرس : جنب میدان آذربایجان ، پارک الغدیر