bohran@tabriz.ir
 آخرین اخبار
 ژاپن بحران بزرگترین طوفان دو دهه اخیر دنیا را مدیریت کرد

پنجشنبه پانزدهم شهريور 1397
ژاپن در مسیر قوی‌ترین طوفان سال ۲۰۱۸

دوشنبه دوازدهم شهريور 1397
پیش‌بینی پس‌لرزه توسط هوش مصنوعی

يکشنبه یازدهم شهريور 1397
شیرین سازی آب دریا؛ راهکار عبور از بحران خشکسالی

يکشنبه یازدهم شهريور 1397
طوفان شدید، سیستانی ها را راهی بیمارستان کرد

شنبه دهم شهريور 1397
آرشیو